Untitled

Múzeum Veľkej Moravy v Bojnej

Mimoriadne objavy v Bojnej na hradisku Valy si už na začiatku systematických prác v roku 2007 vyžiadali potrebu pravidelne informovať verejnosť o najnovších výsledkoch výskumu. Túto snahu podporila obec zriadením stálej archeologickej expozície v budove kultúrneho domu v spolupráci a pod záštitou Archeologického ústavu SAV. Stála výstava, ktorú slávnostne otvoril premiér vlády SR Róbert Fico mala vysokú návštevnosť a veľmi dobrý spoločenský ohlas.
Nárast atraktívnych nálezov počas pokračujúcich vykopávok a potreba lepšieho zabezpečenia cenných nálezov viedli oboch partnerov k novému riešeniu – k zriadeniu Múzea Veľkej Moravy v Bojnej. Pre expozičné účely boli zrenovované nové priestory v budove Obecného úradu Bojná s rozlohou 120m2, kde sa 19. mája 2012 slávnostne otvorilo nové múzeum, spolu s regionálnym informačným strediskom. Múzeum sprístupňuje aj najnovšie nálezy z výskumov a zabezpečuje aj sprevádzanie po archeologických lokalitách.

Otvorené je denne.