Untitled

Bojná - Valy (2012)Miesto výskumu: Bojná, okr. Topoľčany
Poloha: Valy
Realizácia výskumu: Karol Pieta (vedúci výskumu), Miriam Jakubčinová, Terézia Vangľová, Štefan Hritz
Rok výskumu: 2012
Druh výskumu: výskum pre vedecké účely
Druh náleziska: hradisko
Datovanie: 8. – 10. storočie

Výsledky výskumu:
Na lokalite Bojná I – Valy sa v roku 2012 uskutočnila šiesta výskumná sezóna. Z finančných dôvodov museli byť na hradisku zredukované terénne práce, ktoré sa zamerali hlavne na doskúmanie niektorých jeho dôležitých častí. Pracovalo sa na severnom krídle východnej brány, kde sa z vonkajšej strany skúmala priekopa a na vnútornej strane hradiska, kde bolo cieľom zistiť ďalšie detaily o konštrukcii a spôsobe výstavby brány. Výskum prebiehal aj na západnom vale, pričom z vonkajšej strany opevnenia sa pokračovalo v modelovej rekonštrukcii valu. Časť výskumu sa sústredila aj na strednú časť hradiska, kde bola na ploche 7 v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave postavená modelová rekonštrukcia zemnice, pričom za základ sa vybral najlepšie zachovaný pôdorys zemnice 5 s kamennou pecou. Pri rekonštruovaní detailov stavby sa vychádzalo z nálezov nájdených na hradisku, napr. železných pántov z dverí a pomerne častých nálezov kľúčov. Zbierkový fond bol obohatený o ďalšie nálezy kovových predmetov, ako aj keramického materiálu.